PRIVACYBELEID 786FRIDGE EN 1811MEN IN HET KORT


WIE ZIJN WE?

We zijn 786FRIDGE en 1811MEN en we verwerken uw persoonsgegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Dit betekent dat we gezamenlijk instaan voor de manier waarop uw gegevens worden gebruikt en beschermd.


WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

We gebruiken uw gegevens (die we online of in persoon van u verkrijgen) o.a. om uw registratie als gebruiker en de aankoop van producten of diensten te beheren, te antwoorden op uw vragen en, desgewenst, u onze gepersonaliseerde mededelingen te sturen.


WAAROM GEBRUIKEN WE ZE?

We hebben om verschillende redenen een wettelijke basis om uw gegevens te verwerken. De voornaamste reden is dat we ze moeten verwerken voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst die u aangaat met ons wanneer u zich registreert, een aankoop doet of gebruik maakt van onze diensten of functies, hoewel er nog andere redenen ons hiertoe het recht geven, zoals o.a. ons belang bij het antwoorden op uw vragen of de toestemming die u ons geeft om u onze nieuwsbrief te sturen.


MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS?

We delen uw gegevens met dienstverleners die ons helpen of ondersteuning bieden, dit zijn bedrijven en medewerkers waarmee we een overeenkomst hebben gesloten en die zowel binnen als buiten de Europese Unie zijn gevestigd.


UW RECHTEN

U hebt het recht op inzage, rectificatie van of verwijdering van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen hebt u nog andere rechten, zoals bijvoorbeeld het recht om zich ertegen te verzetten dat we uw gegevens gebruiken of ten aanzien van dataportabiliteit.

 

We nodigen u uit via deze link ons volledige Privacybeleid  te lezen voor een gedetailleerde toelichting met betrekking tot het gebruik dat we maken van uw persoonsgegevens en de rechten waarover u in dit opzicht beschikt.